Birgitta Johansson

Kaikki blogit puheenaiheesta Melumittaus

Tuulivoimahankkeet pysäytetty tutkimusten ajaksi

Terveysriskit pitävä kaikkialla läntisessä maailmassa ihmisiä varpaillaan tuulivoimaloiden lisärakentamisen suhteen. "Paikallishallinnot USA:ssa ovat jo reagoineet ongelmaan ja pysäyttäneet tuulivoimaloiden pystytyksen, kunnes terveyteen liittyvät selvitykset ovat valmistuneet."

Saksassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa jne. ollaan nyt varuillaan, tuulivoimaloiden pysytykset on melkein nollassa. Uutta tietoa terveysriskeistä on kaiken aikaa saatu lisää.

Suomessakin on syytä pysäyttää pystytykset.

Askeleen edellä

Kun lehdessä lukee, että tieteellistä näyttöä ei ole löydetty infraäänestä ihmisille aiheutuneista haitoista ja kyseessä on hanke, joka kaatui noin kolme vuotta sitten asukkaiden vastustukseen. No tällä kertaa se menee äänestyksessä läpi, vastustajat lyödään matalaksi infraäänellä, konkreettisesti.

Muutama vuosi sitten sama episodi käytiin Saksassa, jolloin näyttöä ei ollut infraäänen vaarallisuudesta. Tuulivoimahankkeet tietenkin saivat luvat pystytykseen ja vastustajat jäivät miettimään, että kuinka tässä näin kävi.

Tanskalaisten tutkimus tuulivoimamelusta

Tanskalaisten melututkimus ei tuonut mitään johdonmukaisia todisteita tuulivoimamelun haitallisuudesta ihmisten terveydelle. Ainoastaan sisämelun osalta yöaikana voitiin todeta aikaisemminkin jo todetun mukaisesti tuulivoimaloista lähtevän matalataajuisen melun olevan yhteydessä sydänkohtauksiin ja sepelvaltimosairauksiin. Samanlaista yhteyttä kuin liikennemelusta on pitkäaikaisaltistuksena sydänkohtausten ja sepelvaltimotaudin välillä ei voitu osoittaa, selvät osoitetut tapaukset olivat vielä sattumanvaraisia.

Tuulivoimayhtiöt valittavat terveydensuojelulain velvoitteista

"Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy ovat valittaneet Salon päätöksestä, jolla yhtiöt määrättiin tekemään melumittauksia kolmella kiinteistöllä Märynummella."

 

"Sisämittauksia koskeva määräys nojaa terveydensuojelulakiin, jota koskevia valituksia tutkii Turun hallinto-oikeus."

 

http://www.sss.fi/2017/11/tuulivoimayhtiot-valittivat-maryn-melumittauks...

 

Valtakunnalliset Ympäristöterveyspäivät!

Tuulivoiman terveysvaikutuksia halutaan tutkia mutta samalla pystytetään koko ajan lisää maailman suurimpia avomerelle tarkoitettuja teollisuusluokan tuulivoimaloita rannikolle asutuksen ympärille.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7YV72QScbmk

 

Kai Ylikoski

Julkaistu 5.10.2017

Tuulivoiman terveysvaikutukset tilaisuus 5.10.2017 Helsinki (tallennettu Sosiaali- ja terveysministeriön suora striimauksesta)

 

Tuulivoimamelu selvittelyn alla Tanskassa!

Tanskassa tutkitaan nyt tuulivoimaloista aiheutuvan melun terveysvaikutuksia, projekti on venymässä, oheisena linkki tutkimusohjelmaan! http://vindinfo.dk/media/34782/projektbeskrivelse_for_del_2_af_helbredsunders_gelse_af_vindm_llest_j.pdf

Sähkön hintaan korotusta

Ympäristöjärjestöltä vastasukaista silittelyä Saksan energiajärjestelmää kohtaan, jota he ovat olleet itse luomassa. Samaa kehitystä on ollut Suomessakin havaittavissa ja ero USA:n kilpailukykyyn kasvaa, kun EU:ssa sähkön hinta mahdollisesti nousee.

Melututkimus tuulivoimaloiden sijoittumisen esteenä

Tuulivoimateollisuudella on oikeus omaan arvioon tuulivoimamelusta, mutta se ei yksin riitä. Näitä esimerkkejä löytyy jo riittävästi, mitä tapahtuu kun tuulivoimateollisuus pääsee määrittämään arviointikriteerit teollisuudelle edulliseen muotoon, paikallisten asukkaiden ja ympäröivän luonnon tappioksi.

Asioiden kriittinen tarkastelu on parempi kuin eipäs juupas keskustelu tai ettei mitään keskustelua käydä. Tuulivoimala on todella onneton kapistus lähellä olevalle asutukselle ja ympäröivälle luonnolle. 

Ihmisoikeuskysymykset ja tuulivoima

Onko Suomi oikeusvaltio, Suomessa pyritään kansantaloudellista näkökulmaa tarkastellen pystyttämään tuulivoimaloita lähelle asutusta, on mahdollista, että liian lähelle! Viimeaikaisesta tutkimuksesta selviää, että voimassa olevat asetukset määrittelevät suojaetäisyydet riittämättömiksi tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä.

 

Ilman tutkimusta ei saada tietoa tuulimelusta

Suomessa etenee tuulivoimaloiden pystytys nyt ripeästi pitkin Pohjanlahden rannikkoa. Ei kuitenkaan ilman esiintulleita haittavaikutuksia, viimeksi nyt on käsitelty Siikaisten kanala asiaa, missä kanojen väitettiin kuolleen ilman näkyvää syytä. http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215574-tuulimelu-ja-kanagate

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä