Birgitta Johansson

Kaikki blogit puheenaiheesta Kiinteistöt

Kuntalaisille kalliiksi tulleet vantaan kaupungin tekemät maanvuokrasopimusket

Olen vertaillut muutamaa Vantaan kaupungin myöntämää maanvuokrasopimusta sekä toimintalupia, joita on myönnetty auliisti rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnittelutoimen puolelta silloinkin, kun laki varsin selvästi edellyttäisi ympäristöpuolen päätöksiä. Vaikka itse istun kaupunkisuunnittelulautakunnassa asioista päättämässä, lisäselvitys on tältä osin varmasti tarpeen.

Ohessa esimerkkejä, jotka ovat kaupungin pieleen menneiden sopimusten vuoksi tulleet vantaalaisille veronmaksajille kalliiksi:

Kertokaa ihan omin sanoin !

Toivoisin, että kunnallispolitiikassa mukana olevat kansanedustajat ihan omin sanoin kertoisivat ajatuksistaan sote-palveluiden toimitiloista ja kiinteistöistä.

Sote-palveluita ollaan siirtämässä pois kuntien hallinnasta. Henkilökunnan on kerrottu pysyvän tehtävissään, mutta uuden työnantajan palveluksessa. Mutta toimitilojen kerrotaankin pysyvän kuntien omistuksessa ja toimitiloihin liittyvien velkojen kerrotaan säilyvän kuntien vastuina.

Tuollaisen erikoisen tuntuisen järjestelyn perusteluita olisi tarpeen kuulla.

Kertoisitte, olkaa hyvät, ihan omin sanoin.

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa

Suomi avasi kiinteistökaupan kaikille ulkomaalaisille sinisilmäisyydessään 90-luvulla, vaikka EU:n liittymämääräys rajoituksen poistumisen osalta koski vain EU-jäsenmaita.

Nyt kuitenkin Euroopan turvallisuustilanteen muutoksen myötä valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustava turvallisuuskomitea näkee venäläisten strategisten kohteiden läheisyydessä tekemät kiinteistökaupat yhdeksi hybridisodankäynnin ilmiöksi. Puolustusministeriön mukaan näillä kiinteistöillä voitaisiin haitata esimerkiksi liikekannallepanon toteuttamista.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä